Monday, August 31, 2020

Mel

 Nostoi vleckla den moi pushta

Stanisha ploftoi cog mul pafoofth

Fale dadalitca
Aplai
Manush
Foloshtoi
Volodnik
Abalutza
Fushta
Kirvanya

No comments:

Post a Comment

Exprima-se livremente!